Komplett Utemiljø

Dyrkningsstein

Kategori

Et stykke natur

Vi dyrker naturlige elementer i våre design, og dyrkningstein har blitt et viktig element i vårt uttrykk. Dyrkningstein er rett og slett stein som kommer frem ifb. med dyrkning av jorder her på vestlandet, morènestein.  Denne steinen gror det raskt mose på og glir inn som et naturlig element på beste vis.

Bilder