Komplett Utemiljø

Natursingel

Kategori

Singel

Vi benytter ofte rund natursingel som belegg eller i andre sammenhenger. Som belegg legger vi alltid singelarmering under, slik at det blir stabilt å gå på.