Komplett Utemiljø

Tråkkheller

Step by step

Tråkkheller er et fint element når man ikke ønsker en fullverdig sti eller dekke.