Komplett Utemiljø

Uteteppe

Visk ut skillet ute/inne

Utetepper forsterker ute/inne følelsen og gir en fin brytning med tekstur og variasjon.